Welkom

Welkom op de website van speel-o-theek Ikkie.

Helaas moeten wij u informeren dat er een eind komt aan het 40-jarige bestaan van speel-o-theek Ikkie.

De reden voor het opheffen van Speel-o-theek Ikkie is dat er meerdere bestuursleden hebben aangegeven te willen stoppen met hun functie. Hiervoor hebben wij helaas geen vervangers kunnen vinden. Ook het aantal vrijwilligers dat op andere terreinen actief is binnen Ikkie loopt terug, waardoor het moeilijker wordt om o.a. openingstijden te bemannen en/of extra activiteiten te organiseren. Ook zien wij dat het ledenaantal fors terug loopt en daarbij hebben wij te maken met de teruglopende subsidie van de gemeente Schiedam. Hierdoor wordt het voor ons als kleine vrijwilligersorganisatie steeds moeilijker om aan de strenge eisen van de gemeente te voldoen.

 

 
 
 

AVG Privacyverklaring
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum alle organisaties die met persoonsgegevens werken, zich aan bepaalde regels moeten houden. Dat geldt ook voor de speel-o-theek. Meer algemene informatie over de AVG vindt u hier.

Daarom heeft de speel-o-theek een privacyverklaring opgesteld. Hierin leggen we uit hoe de speel-o-theek precies met persoonsgegevens omgaat.

U kunt de privacyverklaring hieronder vinden. 

Heeft u een vraag en/of opmerking over dit onderwerp dan kunt u via onze contactpagina reageren.

Informatie:
Bewaar het bestand privacyverklaring.pdfPrivacy verklaring[Privacy verklaring]360 kB20-05-2018 22:31